Zdravotní důvody

Jestliže Vám řidičské oprávnění bylo odebráno kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti, můžete pro jeho navrácení absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Toto přezkoušení můžete navíc absolvovat nejdříve za 3 roky ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci.

Co přinést do autoškoly?

  • Výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz. Přihláška)
  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku do autoškoly (viz. Přihláška)

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  • test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Zákon to nepředepisuje, postačuje tedy samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu tak, abyste byli dostatečně připraveni na nástrahy zkoušky. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Jestliže ani napodruhé neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti